ARYA TANGKAS TEGEH KORI

Rabu, 15 Juli 2009 | |

Jumat, 2008 Januari 04
Babad Pasek Tangkas, Babad Arya Tangkas Kori AgungOM SWASTYASTUAntuk asung kerta wara nugraha ida sang hyang widhi wasa, tityang prasida nyurat babad puniki.Sankaning baktin tityang ring dewa hyang sinamian Mangdaning riwekas prati sentanane uning ring sejarah leluhur lan dumogi tityang nenten keneng raja pinulah kecakra antuk bawan ide. pangelungsur titiang ring ida dane yening pet wenten kepangguh aksara sane tan manut ring kayun Ida Dane sinamian riantuk wenten salah Ketik tityang nunas geng rene sinampure .OM SANTIH,SANTIH,SANTIH, OMOm awigena mastu namah swaha, om saraswati patastra ya namah, OmSajumeneke sira Arya Kanuruwan ring Bali,ana anakniya laki ari; I Gusti Tangkas,I Gusti Pegatepan,I Gusti Brangsinga.I Gusti Tangkas ana anakniya laki sawiji,wekasan sedeng ajejaka inalap anake I Gusti Bendesa Kyuan,sane meparab I Gusti Ayu Mas,nanging ana piteket sang matwa,linge sang matuwa;”Ih pangeran ngalap anak ingsun iki,menawa wekasan ana sentana saking iriki,adanin taler bendesane,apan eda pegat bendesane,apan kena ban ingsun ngelingin di kewekasane,apan ingsun keputungan,mangkana pidarta nira nguni.”puwa lawas ana anak niya I Gusti Tangkas kakung sawiji ,mapesengan I Gusti Bendesa Tangkas manira ,puwa wekas ingalap rabi anake sira Arya Semara Nata.Riwekasan ana anak niya laki sawiji,raris kinen olih Dalem Sumadi ring Badung,apan I Gusti Agung Pinatyan,wus kesah karana I Gusti Tangkas madeg ring Badung,sareng rabi muang oka. Pwa lawas ana utusan Dalem,wenang mati kainen olih Dalem,ngawa surat Dalem ke Badung,ngaturang ring I Gusti Tangkas .I Gusti Tangkas nuju noreng umah,anake I Gusti Tangkas nuju kecarik raris okane katurin,raris tampi ring surat Dalem,iutusan mewali ke Gel-Gel.raris kagiyat Dalem anulu iutusan,raris Dalem nginen pepatih mangkat ke Badung,ngandeg Kyayi Tangkas memejah okane,tan ketakena memargi I Gusti Patih sami nunggang,raris dateng ke Badung raris macingak,okane I Gusti Tangkas wus pejah,raris mewaliI Gusti Patih ke Gel Gel ngaturang ring Dalem,meneng Dalem tan ngandika,raris masue I Gusti Tangkas tan umedekeng Dalem raris madres pwasira Dalem,ngesengin I Gusti Tangkas umarekeng sire Dalem,”ih Kyayi Tangkas merene parekeng Dalem.Matur I Gusti Tangkas ,”singgih pakulun kawula saking iriki umedek sire Dalem. Ah merenepasung manirea, Eh Tangkas malawas tan umarekeng manira,ban panak ITangkase pejah kerana ya riget,aja mongkono,ne ada rabin manira temen,to juang anggon somah,esuk sinya muwani adanin “I GUSTI PANGERAN TANGKAS TEGEH KORI AGUNG”,apan nu agunge uli dini. Garjita I Tangkas,premesi ring Dalem. Pwalawas ana anake I Gusti Tangkas kakung,witning saking Dalem.wekasan sedeng ajejaka,ngalap anake sira Arya Semara Nata. Pwalawas ana temaja setri sawiji,mapesengan IGusti Ayu Agung Tangkas. Kawekas wekasan kinalap rabi olih sira Arya Langon,sane mepesengan IGusti Pasek Agung Gel-Gel.sapengalapeI Gusti Pasek Agung Gel-Gel ana ling sira sang matwa ,”Ih cai ingalap panak mamane,apan maman kaputungan ne jani,nora ana kang sumendiri.ne jani apan cai ingalap panak mamane,malawas sinya ada sentana metu ring maman,aranin I Bendesaa Tangkas,apan da pegat Bendesa Tangkase,apan ana piteket I Gusti Bendesa Emas ane kuna ring maman,ne jani maman makidihang awak ring cai,muang saisin kadatwan,teken rencange satak. Riwus mangkana punang kata,tan carita wus madem,mantuk maring ari laya. Pwalawas ana sentana tigang diri,kang werda,mapesengan I Gusti Pasek Gel-Gel,merai I Gusti Pasek Denpasar,meraiI Gusti Pangeran Tangkas. Malih sane tatiga siyos biyang tunggil akili,mapesengan I Gusti Pasek Toh Jiwa,meraiI Gusti Pasek Nongan,merai I Gusti Pasek Preteka,iki sanak nem. Sami ngawa kawibawaan ngadeg pangaskaran,sentanan Ki Gusti Pangeran Tangkas kang wreda,I Gusti Bendesa Gel-Gel,Turun binurun sentanan sira Ki Gusti Pangeran Tangkas,madesanin ring Gel-Gel.wekas wekasan kunang carita ring nguni,ana putranda Sri Aji Watu Renggong kalih,sane mapesenganI Dewa Agung Pamayun,merai I Dewa Agung Dimade.I Dewa Agung Pamayun kejenengang ratu ring Gel-Gel.wekasan prapta kang kali yuga,mebalikI Gusti Agung Pinatiyan,I Dewa Agung Dimade kasiniwi,dadi menggat pwa sira I Dewa Agung Pamayun sah ida saking Gel-Gel,tiba maring Karang Asem,umungsi ring Perasi,mairingan 310,watek para Arya sami,muwahI Gusti Pasek Bendesa Tangkas,kari sami taler niring Dalem.wekas wekasan sah Dalem saking Perasi,ngeraris ke Baledana,sampun Dalem ring Baledana,irika Dalem ngandika ring I Gusti Tangkas,ling Dalem ngandikayangI Gusti Tangkas,mangencak leleper mas druene.sampun wus mecakcak,raris katur ring Dalem. Pengendikan Dalem ring I Gusti Tangkas”,lautang dumang ditu.bisaI Tangkas,mangedumin ya pada mabedik,apang ada cihna,cirri di kewekas-wekassane,terus tekeng pratisentananne I Tangkas,dija di desa desi ya awesme,sentanane, ayua lupa apang ya enu inget sapretisentanane di kawekas-wekasane,muwah yan tanana kedep kadepa uga,sapratisentananeI Tangkas,moga kita kasasar,manggih weci,tan amanggih sida rahayu,terus katekeng pratisentanane kawekas-wekasan,muah yan kedep kadepa uga,ring wekasane iki,sentanane ie I Tangkas,moga kita dirga yusa,muang amanggih sida rahayu,wredisentana suka wirya,tan surudeng pamangkwa,sapratisentanane ieI Tangkas,tan amanggih weci,samangkana sapaning Dalem.” Wus Dalem asung sapa ring Bale Dana,malih sah Dalem saking Bale Dana,mangeraris ka Temega. Sajumeneke dalem ring Temega,irika Dalem ngewangun Puri,muwang Pemarajan,kairing antuk para iringane sami,makadi I Gusti Tangkas. Wus Dalem ngewangun Puri lan Pamerajan,ngeraris Dalem ngewangun Karya,pamelaspas,penapuh madedaging,macaron Puri dinan Karyane “Buda Wage Kulau”. Ngaturang patirtayan ring Pamerajan,irika malih wenten piteket Dalem ring iringan idane sami,”Ayua lupa ring gegaduhan manira,ring wekasan ring ke Desa-Desi awesma sentanane,kangenta juga ring kalinganta.” KunangI Gusti Tangkas mamekul Dalem ring Temega ana anaknya tigang diri,kang pandwa,mapesengan:I Gusti Gede Tangkas,merai I Gusti Made Tangkas,meraiI Gusti Nyoman Tangkas.malih sanake I Gusti Tangkas siyos bibi,wijilang tawing petang diri,:I Gusti Wayan Tangkas merai I Gusti Made Tangkas,I Gusti Made Tangkas merai I Gusti Nyoman Tangkas,I Gusti Nyoman Tangkas Merai I Gusti Ketut Tangkas. Wus semangkana,kunang I Gusti Gede Tangkas,sah saking Temega awesma ring;Dsn.BIAS Desa.ABABI Kec.ABANG Kab.KARANG ASEM.,I Gusti Made Tangkas Mangiring ke Sidemen,akulu ring kilyaning Pasar,I Gusti Nyoman Tangkas mangiring ke Mengwi,awesma ring Sading. Malih sane petang diri :I Gusti Wayan Tangkas sah ke Telamben,I Gusti Made Tangkas sah ke Datah,I Guti Nyoman Tangkas sah ke Bias Lantang,I Gusti Ketut Tangkas sah ke Belayu, ika sanak pitu.

0 komentar:

Posting Komentar